Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Radomskiej (LOTZR) jest organizacją pozarządową, którą tworzą lokalne jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, pasjonaci turystyki, a także przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe działające w obszarze turystyki i kultury. 

Głównym celem LOTZR jest kreowanie wizerunku Radomia i ziemi radomskiej jako idealnej destynacji na weekendowy wyjazd poprzez promowanie ich walorów, atrakcji i produktów turystycznych. Ma ona także na celu wspomaganie funkcjonowania i rozwój informacji turystycznej, inicjowanie, opiniowanie oraz wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej. 

Dlaczego „Ziemi Radomskiej”? Ponieważ w naszych działaniach skupiamy się zarówno na Radomiu jak i jego okolicach – szeroko pojętej ziemi radomskiej. LOTZR w ramach swojej działalności statutowej bardzo aktywnie uczestniczy w promowaniu Radomia i regionu radomskiego podczas targów i pikników turystycznych, jak również poprzez współpracę z blogerami i podróżnikami.

Ważnym elementem tych działań jest organizacja Radomskiego Festiwalu Podróży Małych, który popularyzuje turystykę lokalną oraz udowadnia, że Radom i ziemi radomska to idealna destynacja na weekendowy city break. LOTZR organizuje też m.in. bezpłatne spacery edukacyjne dla szkół czy wycieczki z przewodnikiem po Radomiu i ziemi radomskiej (RADOMIKS). Ponadto opracowuje różne materiały edukacyjne i promocyjne (informatory turystyczne, mapy, itp.).
LOTZR chętnie włącza się również we współorganizację turystycznych wydarzeń promujących region (np. Ultramaraton Rowerowy Mazowiecki Gravel, Geniallne miejsca). Jest też członkiem Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (MROT). 

Zachęcamy do obserwowania LOTZR na naszych mediach społecznościowych, aby być na bieżąco z podejmowanymi przez nas działaniami.

Rynek 15
26-600 Radom

+48 601 473 943
kontakt@lotzr.pl

www.lotzr.pl


Galeria