Muzeum Wsi Radomskiej, położone na obrzeżach Radomia, tuż przy trasie Warszawa-Kraków, zostało powołane do życia 31 grudnia 1976 roku przez Wojewodę Radomskiego w celu zachowania dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego dawnej ludności zamieszkującej Radomskie, krainę leżącą na pograniczu Mazowsza i Małopolski.

Większość tego typu muzeów została założona w latach 70. XX wieku. W tym bowiem czasie wyraźnie uzmysłowiono sobie, że urbanizacja wsi pociąga za sobą niszczenie zabytków kultury ludowej. Postanowiono więc chronić tę sferę dziedzictwa narodowego poprzez utwo¬rzenie odpowiednio dużej liczby muzeów typu skansenowskiego.

Podobnie jak inne skanseny gromadzi, opracowuje naukowo i konserwuje charakterystyczne dla regionu obiekty architektury ludowej oraz przedmioty codziennego użytku. Muzeum bada również związane ze wsią inne zjawiska kultury.
Obecnie Muzeum zajmuje obszar o powierzchni 32 ha, na którym zestawiono 62 obiekty dawnego budownictwa. Muzeum posiada niemal 20 tys. eksponatów ruchomych, wśród których na szczególną uwagę zasługują kolekcje: pojazdów, maszyn rolniczych, naczyń miedzianych, uli i narzędzi pszczelarskich, tkanin i sztuki ludowej.

W skansenie znajduje się pięć chłopskich zagród, dwa dworki szlacheckie wraz z  budynkami gospodarczymi, kościółek, dzwonnica, wiatraki i młyny wodne, kuźnie, olejarnia. Przydrożne krzyże, kapliczki, przydomowe ogródki, i sady z ulami uzupełniają wiejski krajobraz. Zagrody zaplanowano tak, aby obrazowały dzieje budownictwa oraz historię życia  wsi.
Muzealne budynki zostały wkomponowane w typowy dla Radomskiego krajobraz, który w każdej porze roku urzeka swym pięknem. Mieszany las, rzeka, stawy, pagórki, pola, sady oraz zwierzęta są ozdobą radomskiego skansenu.

Muzeum przygotowuje dla zwiedzających wystawy stałe i czasowe. Ekspozycje stałe prezentują wnętrza wiejskich budynków wyposażone w przedmioty używane przez mieszkańców wsi. Wystrój wnętrz i otoczenie zabytkowych budynków zmienia się wraz z rytmem świąt kościelnych, prac polowych oraz pór roku.

 

Szydłowiecka 30
26-616 Radom

+48 48 332 92 81
muzeumwsi@muzeum-radom.pl

www.muzeum-radom.pl


Galeria