Nikiszowiec z Fabryką Inicjatyw Lokalnych
www.muzeumslaskie.pl


Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych powstało w 2009r. Jest zawodową organizacją pozarządową specjalizującą się w działaniach z obszaru rewitalizacji, animacji lokalnej, ekonomii społecznej i turystyki. Od 2015r. prowadzi działalność gospodarczą, która bazuje na potencjale turystycznym Nikiszowca m.in. poprzez prowadzenie wycieczek, organizację wizyt studyjnych i eventów integracyjnych oraz produkcję i sprzedaż pamiątek.

Podstawą działania, w tym także w obszarze turystyki, jest lokalność. Stowarzyszenie dysponuje grupą wyszkolonych przewodników lokalnych, a większość oferowanych pamiątek zaprojektowano lub wytworzono właśnie lokalnie. Jest organizatorem dużych wydarzeń plenerowych w Nikiszowcu tj. „Jarmarku na Nikiszu” (najbardziej znany jarmark świąteczny w regionie), „Odpustu U Babci Anny” i „Industriady”.