Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.